اپل و سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری برای جذب نخبه های چینی

کمپانی اپل در حال گسترش دادن بخش تحقیق و توسعه خود در کشور چین است.

اپل و سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری برای جذب نخبه های چینی