یک قدم نزدیک تر به تولید انبوه خون مصنوعی

پزشکان همیشه رؤیای تولید خون مصنوعی را در سر می پرورانند و تاکنون به موفقیت های اندکی نیز دست یافته اند. در حالی که با استفاده از روش های کنونی می توان خون را در محیط آزمایشگاه تولید کرد، مشکل اساسی این است که تعداد سلول های تولید شده بسیار محدود خواهد بود اما اخیراً محققان موفق شده اند به راه حلی برای آن دست پیدا کنند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، محققان با بهره گیری از متد جدیدی می توانند تعداد نامحدودی گلبول قرمز را بسازند. آنها برای این کار گلبول های قرمز نارس «فنا ناپذیر» تولید کرده اند که در تعداد دلخواه ساخته شده و تولید انبوه خون مصنوعی را به یک واقعیت تبدیل می کند.

گفتنی است با وجود امکان پذیر بودن ساخت خون مصنوعی در آزمایشگاه کماکان تولید آن به صورت تجاری چالشی است که گریبانگیر محققان است از همین رو ممکن است در آینده ای نزدیک شاهد استفاده از خون مصنوعی در بیمارستان ها نباشیم.

ناگفته نماند حتی در صورت استفاده از روش جدید و تولید انبوه خون مصنوعی، احتمالاً از آن برای کمک به افرادی با گروه های خونی نادر بهره گرفته می شود که نمی توانند روی اهداکنندگان حساب باز کنند.

شاید به خواندن این مطالب هم علاقه مند باشید:

The post appeared first on .

یک قدم نزدیک تر به تولید انبوه خون مصنوعی