اطلاعاتی از داستان بازی Mirror’s Edge Catalyst منتشر شد

به گزارش، اخیرا آقای “امو ماستوفی” (Amo Mostofi) (سازنده ارشد شرکت دایس) طی مصاحبه ای با ، جزئیاتی از شخصیت “فیت” (Faith) ، داستان بازی Mirror’s Edge Catalyst و نحوه آشنایی بازیکنان با آن ها را به اشتراک گذاشت. با صحبت های وی همراه باشید : 

 “درمورد نوع داستان، ما نگاهمان را به تعدادی از چیزهای مختلف اندوختیم. در رابطه با خود داستان، ما می خواستیم برروی چیزی تمرکز کنیم که در واقعیت هم وجود داشته باشد؛ چیزی که مردم بتوانند مشابهش را در زندگی واقعی تصور کنند. بنابراین داستان بازی Mirror’s Edge Catalyst پیرامون زندگی فیت روایت می شود، درواقع اوایل دوران زندگی اش، و اینکه چگونه به دونده ای برروی پشت بام ها تبدیل می شود.”

“داستان بازی چگونه شروع می شود؟ این داستان، درمورد دختری است که تقریبا یک شخص بالغ به شمار می رود. حالا داستان بازی چگونه باز تر می شود؟! بدین صورت که فیت متوجه می شود که در جامعه، نقش بزرگتری دارد.”

بازی Mirror’s Edge Catalyst در هفتم ژوئن امسال (سه شنبه، 18 خرداد 1395) برای PC / PS4 / Xbox One عرضه می گردد.

اطلاعاتی از داستان بازی Mirror’s Edge Catalyst منتشر شد

(image)

به گزارش، اخیرا آقای “امو ماستوفی” (Amo Mostofi) (سازنده ارشد شرکت دایس) طی مصاحبه ای با ، جزئیاتی از شخصیت “فیت” (Faith) ، داستان بازی Mirror’s Edge Catalyst و نحوه آشنایی بازیکنان با آن ها را به اشتراک گذاشت. با صحبت های وی همراه باشید : 

 “درمورد نوع داستان، ما نگاهمان را به تعدادی از چیزهای مختلف اندوختیم. در رابطه با خود داستان، ما می خواستیم برروی چیزی تمرکز کنیم که در واقعیت هم وجود داشته باشد؛ چیزی که مردم بتوانند مشابهش را در زندگی واقعی تصور کنند. بنابراین داستان بازی Mirror’s Edge Catalyst پیرامون زندگی فیت روایت می شود، درواقع اوایل دوران زندگی اش، و اینکه چگونه به دونده ای برروی پشت بام ها تبدیل می شود.”

“داستان بازی چگونه شروع می شود؟ این داستان، درمورد دختری است که تقریبا یک شخص بالغ به شمار می رود. حالا داستان بازی چگونه باز تر می شود؟! بدین صورت که فیت متوجه می شود که در جامعه، نقش بزرگتری دارد.”

بازی Mirror’s Edge Catalyst در هفتم ژوئن امسال (سه شنبه، 18 خرداد 1395) برای PC / PS4 / Xbox One عرضه می گردد.

اطلاعاتی از داستان بازی Mirror’s Edge Catalyst منتشر شد