WiFi Tether Router v6.1.5دانلود برنامه تبدیل گوشی به روتر وای فای

WiFi-Tether-Router-logo

برنامه تبدیل گوشی به روتر وای فای WiFi Tether Router قابل نصب بر روی گوشی های روت شده نسخه پچ شده برنامه یکی از قابلیت های کاربردی و جالبی که در گوشی های اندرویدی جدید اضافه شده است، قابلیت نقطه اتصال یا به زبان انگلیسی HOTSPOT می باشد. اگر با این بخش آشنایی داشته باشید، […]

******************

WiFi Tether Router v6.1.5دانلود برنامه تبدیل گوشی به روتر وای فای

(image)

برنامه تبدیل گوشی به روتر وای فای WiFi Tether Router قابل نصب بر روی گوشی های روت شده نسخه پچ شده برنامه یکی از قابلیت های کاربردی و جالبی که در گوشی های اندرویدی جدید اضافه شده است، قابلیت نقطه اتصال یا به زبان انگلیسی HOTSPOT می باشد. اگر با این بخش آشنایی داشته باشید، […]

******************

(image)
WiFi Tether Router v6.1.5دانلود برنامه تبدیل گوشی به روتر وای فای